Monthly Archives: Luty 2016

Wyczerpać temat ale nie wyczerpać słuchaczy

Komunikacja jak każda inna dziedzina dostosowuje się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, która obecnie jest szybka, digitalowa, mobilna, stawia na efekt, na krótki, szybki przekaz, najlepiej obrazkowy. Czasem tak bardzo chcemy coś osiągnąć, tak szybko dowiedzieć się, załatwić, wyprzedzić innych, wygrać, że w pewnej chwili zaczyna liczyć się sam wyścig, a nie to czemu miał służyć. Tak też czasem realizowane są projekty, NIEwysłuchane, NIEzrozumiane, NIEprzemyślane, NIEdopasowane, bez wyrazu, mocy, treści, bez opowiedzianej historii, bez możliwości zaparcia tchu odbiorcom.

Czytaj dalej

Reklamy

Neurobik – czyli jak Pr-owiec może łatwo i przyjemnie stymulować swój umysł?

Czy wiecie, że brak nowych bodźców może doprowadzić do spadku kreatywności, popadnięcia w schematyczne, rutynowe działania w efekcie których może pojawić się stres, a nawet depresja? Zmieniając otoczenie, oglądając nowe rzeczy czy przyswajając nowe wiadomości stymulujecie  wasze półkule mózgowe  do pracy na tym samym poziomie. Tym samym przychodzą wam do głowy nowe, oryginalne pomysły.

Czytaj dalej

Zasady organizowania przetargów – Wybór agencji PR

W interesie zarówno klientów, jak również profesjonalnych agencji PR jest ustanowienie takich zasad współpracy, które pozwolą na zabezpieczenie interesów wszystkich zaangażowanych stron. Firmom pozwolą wybrać optymalnego doradcę PR a agencji umożliwią odpowiednie przygotowanie się i przedstawienie najlepszych rozwiązań z poszanowaniem prawa własności intelektualnej. Przypominamy więc o „Zasadach organizowania przetargów – Wybór agencji PR”. Jesteśmy przekonani, że jest to podstawa do wypracowania optymalnego wzorca współpracy na polu klient – agencja PR i grunt do trwałego zaszczepienia dobrych obyczajów w prowadzeniu procesów przetargowych i rynkowej gry fair play.

Czytaj dalej

Zakupy i PR – czy może to być związek udany…?

Jest taka szansa, ale wymaga to nieco pracy.

Edukacja – pierwszy element jaki nasuwa się, to konieczność edukacji wszystkich zaangażowanych w proces przetargowy stron (tj. Zakupów, Klienta wewnętrznego oraz Agencji). W przypadku Zakupów nacisk należałoby położyć w szczególności na rozróżnienie i zrozumienie usług z ramienia marketingu i komunikacji. Każdy specjalista ds. zakupów powinien znać specyfikę pracy i przygotowywania projektów w agencji reklamowej, eventowej, brandingowe, domu mediowym, produkcyjnym i wreszcie w PR. Bo to różne usługi. Stosowne byłoby stworzenie zespołów roboczych dedykowanych poszczególnym usługom (reklamowym, eventowym, PR-owym itp.), które wypracują stosowne modele a w konsekwencji ułatwią pełne zrozumienie specyfiki nabywanych usług. Ułatwi to Zakupom porównywanie w ramach jednego przetargu dostarczonych koncepcji i rozwiązań oraz pozwoli właściwie dobierać agencje zapraszane do przetargów. „Obiektywizacja kryteriów oceny” może nastąpić tylko w wyniku wypracowania odpowiednich standardów jeśli chodzi o wiedzę i znajomość specyfiki zamawianych usług.

Czytaj dalej

Reklamy