Monthly Archives: Lipiec 2016

Agencje o rankingu fee income. Cz. 1

Podobnie jak w ubiegłym roku, redakcja PRoto.pl poprosiła przedstawicieli agencji, które znalazły się w rankingu fee income przeprowadzonego na zlecenie Związku Firm Public Relations o komentarz na temat czynników, które wpłynęły na taką, a nie inną pozycję firm w rankingu. Na potrzeby zestawienia zdefiniowano fee income jako różnicę między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi, wynikającymi z realizacji projektów.

Czytaj dalej

Reklamy
Reklamy