Technologie w służbie kobietom

Bardzo szybki rozwój nowych technologii znacząco przyczynił się do zmian kulturowo-społecznych na całym świecie. Żyjemy i myślimy zupełnie inaczej niż jeszcze 15 czy nawet 10 lat temu. Popularność portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Snapchat przyczyniła się nie tylko do zmiany w komunikacji, ale również do zmian
w postrzeganiu własnego ja.

Czytaj dalej

Reklamy

Zasady przetargowe agencji należących do ZFPR

Jakieś czas temu publikowaliśmy „Zasady organizowania przetargów – Wybór agencji PR”, czyli to jak Klient powinien podchodzić do procesu przetargowego. Tym razem prezentujemy „Zasady przetargowe agencji należących do ZFPR”, czyli wytyczne dotyczące podejścia Agencji. Są to podstawowe wskazówki dla agencji biorącej udział lub przygotowującej się do wzięcia udziału w przetargu. Wdrożenie tych zasad pozwoli lepiej poznać wzajemne oczekiwania, tym samym ułatwi dialog pomiędzy stronami.

Czytaj dalej

Jak zaplanować skuteczną i zasięgową komunikację?

Stworzenie zasięgowej kampania PR jest jednym z kluczowych celów w większości projektów public relations. Klienci agencji PR oczekują, że realizowane projekty będą miały duży zasięg dotarcia do ich grup docelowych przy jednoczesnym zachowaniu wiarygodności jaki dają publikacje w mediach w przeciwieństwie do przekazów czysto reklamowych.

Jakie czynniki mają wpływ na to czy kampania odniesie sukces w mediach? O jakich elementach nie można zapomnieć planując i następnie realizując projekt?

Czytaj dalej

Wywiad z Grzegorzem Szczepańskim nowym Prezesem ZFPR

Nowy Prezes Związku Firm Public Relations Grzegorz Szczepański o swojej nowej misji.

Jerzy Ciszewski: Zostałeś prezesem ZFPR – czy tego typu stanowiska nie są fasadowe,
a ludzie, którzy je obejmują bardziej myślą o promowaniu własnego nazwiska i firmy
w której pracują.

Grzegorz Szczepański: Myślę, że nie. Świadczy o tym przykład Norberta Ofmańskiego, który właśnie skończył urzędowanie. Wydaje mi się, że nie było tak również w latach 2001-2002 kiedy ja byłem prezesem ZFPR.

Czytaj dalej

Wyczerpać temat ale nie wyczerpać słuchaczy

Komunikacja jak każda inna dziedzina dostosowuje się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, która obecnie jest szybka, digitalowa, mobilna, stawia na efekt, na krótki, szybki przekaz, najlepiej obrazkowy. Czasem tak bardzo chcemy coś osiągnąć, tak szybko dowiedzieć się, załatwić, wyprzedzić innych, wygrać, że w pewnej chwili zaczyna liczyć się sam wyścig, a nie to czemu miał służyć. Tak też czasem realizowane są projekty, NIEwysłuchane, NIEzrozumiane, NIEprzemyślane, NIEdopasowane, bez wyrazu, mocy, treści, bez opowiedzianej historii, bez możliwości zaparcia tchu odbiorcom.

Czytaj dalej

Neurobik – czyli jak Pr-owiec może łatwo i przyjemnie stymulować swój umysł?

Czy wiecie, że brak nowych bodźców może doprowadzić do spadku kreatywności, popadnięcia w schematyczne, rutynowe działania w efekcie których może pojawić się stres, a nawet depresja? Zmieniając otoczenie, oglądając nowe rzeczy czy przyswajając nowe wiadomości stymulujecie  wasze półkule mózgowe  do pracy na tym samym poziomie. Tym samym przychodzą wam do głowy nowe, oryginalne pomysły.

Czytaj dalej

Zasady organizowania przetargów – Wybór agencji PR

W interesie zarówno klientów, jak również profesjonalnych agencji PR jest ustanowienie takich zasad współpracy, które pozwolą na zabezpieczenie interesów wszystkich zaangażowanych stron. Firmom pozwolą wybrać optymalnego doradcę PR a agencji umożliwią odpowiednie przygotowanie się i przedstawienie najlepszych rozwiązań z poszanowaniem prawa własności intelektualnej. Przypominamy więc o „Zasadach organizowania przetargów – Wybór agencji PR”. Jesteśmy przekonani, że jest to podstawa do wypracowania optymalnego wzorca współpracy na polu klient – agencja PR i grunt do trwałego zaszczepienia dobrych obyczajów w prowadzeniu procesów przetargowych i rynkowej gry fair play.

Czytaj dalej

Zakupy i PR – czy może to być związek udany…?

Jest taka szansa, ale wymaga to nieco pracy.

Edukacja – pierwszy element jaki nasuwa się, to konieczność edukacji wszystkich zaangażowanych w proces przetargowy stron (tj. Zakupów, Klienta wewnętrznego oraz Agencji). W przypadku Zakupów nacisk należałoby położyć w szczególności na rozróżnienie i zrozumienie usług z ramienia marketingu i komunikacji. Każdy specjalista ds. zakupów powinien znać specyfikę pracy i przygotowywania projektów w agencji reklamowej, eventowej, brandingowe, domu mediowym, produkcyjnym i wreszcie w PR. Bo to różne usługi. Stosowne byłoby stworzenie zespołów roboczych dedykowanych poszczególnym usługom (reklamowym, eventowym, PR-owym itp.), które wypracują stosowne modele a w konsekwencji ułatwią pełne zrozumienie specyfiki nabywanych usług. Ułatwi to Zakupom porównywanie w ramach jednego przetargu dostarczonych koncepcji i rozwiązań oraz pozwoli właściwie dobierać agencje zapraszane do przetargów. „Obiektywizacja kryteriów oceny” może nastąpić tylko w wyniku wypracowania odpowiednich standardów jeśli chodzi o wiedzę i znajomość specyfiki zamawianych usług.

Czytaj dalej

Dzieci sieci mają dzieci, czyli jak komunikować się z rodzicami z pokolenia Millennialsów

Egoistyczni, myślący tylko o sobie i swoim wizerunku w mediach społecznościowych, skoncentrowani na zaspokajaniu własnych potrzeb… zostają rodzicami! To nie żart – demografia jest nieubłagana i osoby z pokolenia Millennialsów (czyli urodzone między połową lat osiemdziesiątych a początkiem nowego tysiąclecia) są już rodzicami. Zostawmy na boku socjologiczne i psychologiczne rozważania związane z tym zjawiskiem i zastanówmy się jak my, specjaliści od komunikacji, możemy do nich trafić z przekazem marketingowym i o czym powinniśmy pamiętać projektując kampanie skierowane do młodych rodziców należących do Pokolenia Y.

Czytaj dalej

Czas na ROR, czyli tu chodzi o relacje!

AVE, ROI, ROE, dotarcie, „kliki” i share – mierniki sukcesu to dzisiaj obowiązkowy element strategii komunikacyjnych przedstawianych Klientom. Za każdym razem jednak pojawia się zasadnicze pytanie – jak te liczby przekładają się na kluczową dla marek kwestię, czyli rzeczywisty wizerunek wśród odbiorców? Czy zawsze jest taki, na jakim naprawdę nam zależy? Odpowiedzią może być ROR.

Czytaj dalej

Reklamy